Aanmelden in juni 2021
Kinderen geboren tussen 1 januari en 1 april 2018.


Woensdag 21 april 'Dag van de basisschool' tussen 9.30 en 12.00 uur. 
https://www.dagvandebasisschool.nl/ (klik op de link).

Vrijdag 23 april gelegenheid voor een korte 'rondleiding' op afspraak.

Dinsdag 25 mei Coronaproof Open Dag

Team Barbaraschool

 

 

 

130 jaar Barbaraschool

'Op 12 september 1889 werd de Sint Barbaraschool ingezegend door Moeder Alberta met zeven zusters van de Congregatie der Franciscanessen van Bennebroek. Ze werden met rijtuigen van de trein gehaald en door pastoor Van Hooff en pastoorFeijewelkom geheten. Dat was de start van het bestaan van de oudste school van Amsterdam. Vandaag is de Barbaraschool een moderne buurtschool die midden in de samenleving staat'.
 

Woensdag 2 oktober 2019 hebben wij de feestelijke activiteiten rondom ons 130-jarige bestaan afgesloten met een mooie tentoonstelling van leerlingen. Wij danken alle leerlingen, ouders en belangstellende voor hun aanwezigheid. We kijken al uit naar ons volgende jubileum jaar in 2024.


Deel van het team van de Barbaraschool als zuster Alberta en de zeven zusters die op 16 september 1889 begonnen met lesgeven. 

 

 

hhhh

Open dagen 


Helaas zijn wij genoodzaakt om onze Informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders die een schoolkeus voor hun peuter moeten maken anders te organiseren dan u van ons gewend bent.

Daarom nodig ik u uit om met mij in gesprek te gaan op de 'Dag van de basisschool' op 21 april.

Of meldt u aan voor onze coronaproof Open Dag op dinsdag 25 mei, directie@barbaraschool.nl 

Annemieke Raad

 

De Barbaraschool is een van de zeven scholen van Stiching KBA Nieuw-West. In onderstaand filmpje ziet en hoort u meer over de principe's waaruit we het onderwijs op de Barbaraschool vorm geven. 

Onderwijs op de scholen van Stichting KBA NIeuw West

Uw kind aanmelden

Heeft u interesse in onze school?
Bezoek een open dag of maak een afspraak met onze directeur.
Wij hopen u snel te mogen begroeten. 

Lees meer

Snel naar