Nieuwe directeur voor oudste basisschool van Amsterdam


Annemieke Raad is de nieuwe directeur van de Barbaraschool in Amsterdam Oost. Met Raad als directeur gaat de sympathieke buurtschool aan het Eikenplein een nieuwe fase in.

Annemieke Raad: “De Barbaraschool is voor mij een prachtige plek waar ik samenwerk met een geweldig en passievol team. Met elkaar geven we onderwijs aan onze Amsterdamse leerlingen met hun diverse achtergronden. We zijn een echte buurtschool waar ouders zeer betrokken zijn en waar alle leerlingen elkaar van naam kennen. Bijzonder om dat in de hoofdstad zo te kunnen ervaren. Met het team bouwen wij voort aan deze prachtige school. Behalen van successen groot of klein voor de leerlingen staat centraal”.

Sfeer
De Barbaraschool is al bijna 130 jaar het gezicht op het Eikenplein. Al die jaren heeft het gebouw een onderwijsfunctie en buurtfunctie gekend. Ouders vertellen regelmatig dat de school voelt als een dorpsschool, midden in de drukte van de stad. De geborgenheid van de school zorgt voor een sfeer waardoor de leerlingen en de ouders met plezier naar school gaan. De leerlingen spelen samen buiten en treden regelmatig voor elkaar op in de sfeervolle aula. Het team zet actief in op het aanleren van sociale redzaamheid met het programma de Vreedzame school. 

Plannen
Raad wil de talenten van het deskundige en enthousiaste team zo goed mogelijk inzetten om het onderwijs nog beter te kunnen afstemmen op de leerlingen. De in januari aangestelde intern begeleider ondersteunt het team om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Het plezier dat de teamleden in hun werk en met elkaar hebben draagt bij aan weinig tot geen ziekteverzuim. “We hebben gewoon een heel fijne werk- en leeromgeving”, zegt Raad.
In het schoolgebouw is de BSO van Partou en een peuterspeelzaal van Dynamo  gehuisvest. De school heeft plannen zich verder tot een Kind Centrum te ontwikkelen. In samenwerking met muziekschool Muziek in Amsterdam krijgt het muziekonderwijs, in het bijzonder zang, een duidelijke plek geven in het onderwijsprogramma.


Betrokken ouders
Een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van de ouders is de recente realisatie het leerplein in de school, een plek waar leerlingen alleen of in kleine groepjes kunnen werken. Samen met de ouders en de Stichting Vrienden van de Barbaraschool worden nu plannen gemaakt om de aula aan te pakken. Deze prachtige ruimte is aan een flinke opknapbeurt toe en hiervoor zal fondsenwerving of crowdfunding noodzakelijk zijn.

De ouders zijn zowel betrokken bij de school als de wijk. Dat uit zich met de inzet van een actieve ouderraad en MR die zowel tijdens als na schooltijd activiteiten organiseren. Denk daarbij aan Koningsdag en de Sint Maarten Lichtjestocht door het Oosterpark.


Betrokken bij de wijk
De leerlingen van de school doen jaarlijks mee aan het project Namen en Nummers waarbij de weggevoerde Joden uit de Oosterparkbuurt worden herdacht op 4 mei. De school is tevens een ‘huiskamer’ tijdens het Huiskamerfestival in augustus. Regelmatig zijn ook andere partners of ondernemers in de wijk betrokken bij bovengenoemde activiteiten.

30 januari 2019

 

 

Socialschools Photos Plugin


Open dagen 

Dinsdag 29 januari 19.30 uur en
vrijdag 1 februari 10.30 uur.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar directie@barbaraschool.nl.

Natuurlijk mag u ook op een ander tijdstip langs komen om kennis te maken met onze school. Maak dan een afspraak met onze directeur Annemieke Raad.

 

Uw kind aanmelden !

Heeft u interesse in onze school? Maak dan een afspraak met onze directeur zodat u uw kind op tijd kunt aanmelden! Wij hopen u snel te mogen begroeten. Lees meer

Snel naar