Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school aangaande onderwijskundige en personele zaken op school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. 

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
Ouders:
Barbara Blekkenhorst (voorzitter MR)
Pieter van de Berg
Teamleden: 
Otto Essing 
Sarah Limmen

De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad funcitoneert op stichtingsniveau. Ook hierin zijn een ouder en teamlid vertegenwoordigt. Dat zijn Madelein Haakman (leerkacht) en Jytse Duursma (ouder).