Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school aangaande onderwijskundige- en personeelszaken op school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd: Otto en Sarah (team), en Ammeke en Tim (ouders). 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) functioneert op stichtingsniveau. Ook hierin zijn een ouder en teamlid vertegenwoordigd: Sarah (team) en Marije (ouder).

De ouderleden van de medezeggenschap stellen zich voor:
"Sinds schooljaar 2020-2021 zijn wij de ouderleden in de medezeggenschapsraad van de Barbaraschool en die van de overkoepelende stichting. Daarnaast zitten er ook personeelsleden in de (gemeenschappelijke) medezeggenschap; dat zijn meester Otto en juf Sarah. De medezeggenschap mag meedenken over het beleid van de school en de keuzes en beslissingen die de school maakt.

Jij kunt ons helpen door ons te laten weten wat jij belangrijk vindt voor de Barbaraschool. Wat gaat er goed en wat kan er beter of anders? In de medezeggenschap gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als de omgang van de school met de corona-situatie, het rooster en de samenstelling van het team voor volgend jaar.

Spreek ons gerust eens aan als je ons op het schoolplein tegenkomt.

Wij zijn:
Ammeke: 'Mijn dochter Fernande zit in groep 4 en binnenkort gaat Annemei naar groep 1.
Tim: 'Mijn zoon Maas zit in groep 2.'
Marije: 'Ik heb twee dochters op de Barbaraschool, Feija in groep 4 en Mette in groep 1.'

Samen met de ouders, kinderen en medewerkers van de Barbaraschool willen we ervoor zorgen dat de school de fijne plek blijft waar onze kinderen zich thuis voelen.

Van links naar rechts: Ammeke, Marije, Tim en hun kinderen