Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school aangaande onderwijskundige en personele zaken op school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. 

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
Ouders:
Ammeke Kateman (voorzitter MR, moeder van Fernade en Annemei)
Tim Moltzer (vader van Maas)

Teamleden: 
Otto Essing 
Sarah Limmen

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) funcitoneert op stichtingsniveau. Ook hierin zijn een ouder en teamlid vertegenwoordigt. Dat zijn Sarah Limmen (team) en Marije van Dodeweerd (moeder van Mette en Freija).