Community school

De Barbaraschool is een echte community school. Dat zie je aan de diverse leerling- en ouderpopulatie op de school. De Oosterparkbuurt kenmerkt zich door een mix van nationaliteiten en sociaal-economische achtergronden. Op school werken we actief aan burgerschap, dat klein begint met elkaar gewoon leren kennen. Ouders staan open voor ontmoeting en nieuwe ouders vertellen ons dat zij zich meteen welkom voelen. Ook na schooltijd weten ouders en leerlingen elkaar te vinden voor speelafspraken of hulp.

De school werkt nauw samen met de voorschool van Dynamo in de Kastanjetuin (2e Oosterparkstraat). De peuters en kleuters hebben regelmatig activiteiten met elkaar. Wekelijks is ook de Ouder-en-Kind-Adviseur in de school om ouders met opvoedingsvragen te ondersteunen.

WIj ondersteunen het beleid van de gemeente voor de ouders met een Stadspas. Zowel naschoolse activiteiten als (een deel van) de ouderbijdrage kan met de Stadspas van de leerling betaald worden.

Twee feestelijke hoogtepunten in het schooljaar zijn het kerstfeest en het eindfeest. Bij beiden feesten wordt ouders gevraagd iets lekkers mee te nemen om met elkaar te delen. In de winter doen we dat in de aula, in de zomer gewoon op het plein.

Omdat ouders de verbinding in en met de wijk net zo waardevol vinden als de school, zijn er drie keer per jaar activiteiten in of rondom het schoolgebouw voor wijkbewoners. Op 11 november, Sint Maarten, is er jaarlijks een lichtjestocht door het Oosterpark. Ouders en kinderen verzamelen zich vooraf op het Eikenplein voor een kleine versnapering. Op 27 april, Koningsdag, is er een kindervrijmarkt op het plein met extra activiteiten zoals een poppenkast, schminken, en meer. Eind augustus is er het Huiskamerfestival. De school fungeert tijdens dit festival als 'crisiscentrum', heeft in de ochtend de peuter-kleutervoorstelling en is 's avonds ook een vaste locatie voor een voorstelling. In 2019 traden Yentl en de Boer op in de aula.

 

Eindfeest 2019