De Barbaraschool

De Sint Barbaraschool was oorspronkelijk een Rooms-Katholieke school voor meisjes die geleid werd door een Moeder Overste met zeven zusters van de Congregatie der Franciscanessen. De zusters vormden in het middendeel van het gebouw een soort klooster. Onder de kap waren slaapruimten voor de zusters ingericht.

De (Sint) Barbaraschool is altijd een school gebleven. Het klooster werd, na een tijd gefunctioneerd te hebben als meisjeshotel, ingericht voor het onderwijs, en is sinds 1965, toen de zusters uit het klooster verdwenen, een gemengde school, voor jongens en meisjes. Nu herbergt de school een basisschool en een buitenschoolse opvang. Er kwam een gymzaal op de plaats van de refter (eetzaal van de zusters) en een ruime aula in de voormalige kapel. Het onderwijs is gemoderniseerd en het gebouw zelf is in 2015, onder leiding van de architect Thomas Bernardt, met behulp van de ouders en onder het motto van ‘Pimp My School’ aangepast aan de eisen van de moderne tijd, zonder de architectonische kwaliteit aan te tasten. In 2018 is hier een vervolg aangegeven. Er zijn een moderne entree, verbeterde gangen en trappen en een leerplein op de eerste verdieping gekomen met lichte kleuren. De renovatie leverde de school in 2015 de Gulden Fenix op, een jaarlijkse prijs van het Nationaal Renovatie Platform (NRV) voor het hergebruik van de bestaande, gebouwde omgeving.

Lees meer over de Geschiedenis van de Barbaraschool en de Oosterparkbuurt