Klachtenregeling

Hoe goed onze medewerkers ook hun best doen, toch kan het voorkomen dat u als ouder/verzorger een klacht heeft. Hiertoe hebben alle scholen verplicht een klachtenregeling opgesteld ( https://stkba.nl/klachtenregeling).

Wij gaan er van uit dat, indien u een klacht heeft, deze in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen wordt opgelost. Wanneer dit niets oplevert, kan overleg plaatsvinden met de directie van de school. Pas wanneer ook dit niets zou opleveren kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school, Alice Leider. De interne vertrouwenspersoon hoort u aan en geeft aan wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn.

In sommige gevallen komt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon van onze stichting. Deze externe vertrouwenspersoon voor medewerkers en ouders van leerlingen bij stichting KBA Nieuw West is mevrouw Tonny Lips. Ze is bereikbaar onder nummer 06-40584881 of via t.lips@de-vertrouwenspersoon.nl. Zij kan u begeleiden bij het nemen van de vervolgstappen. Hierbij kunt u ook denken aan een verwijzing naar het bestuur van de stichting. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u uw klacht indient bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 

Hoe werkt de vertrouwenspersoon? 
De vertrouwenspersoon heeft een wettelijke plicht tot geheimhouding. Zij werkt niet in ondergeschiktheid van de directie of het bestuur. Samen met de externe vertrouwenspersoon kunt u daarom in veiligheid bespreken wat u in uw speciale situatie wilt en kunt ondernemen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en denkt mee om te bepalen welke acties u wilt en kunt ondernemen. De vertrouwenspersoon onderneemt geen actie zonder dat u daarmee instemt. Het spreekt voor zich dat gesprekken kunnen plaatsvinden op neutraalterrein.