Pedagogisch klimaat

Door een goed pedagogisch klimaat zijn er weinig conflicten in de klas en op het schoolplein, voelen leerlingen zich prettig en kunnen ze beter leren. 

De Barbaraschool is een echte buurtschool. De meeste leerlingen wonen in de Oosterparkbuurt en hebben verschillende sociaal economische, culturele en religieuze achtergronden. Deze verschillen vormen mede de basis om respectvol met elkaar om te leren gaan. De school en het schoolplein is voor de leerlingen en ouders een ontmoetingsplaats waar ze welkom zijn.

De Barbaraschool werkt met de methode De Vreedzame School. Deze methodiek draagt bij aan onze visie. Wij zien de school als een oefenplaats, een mini-samenleving. De leerlingen leren dat zij deel uit maken van deze gemeenschap en leren een positieve bijdrage te geven. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang.

Daarbij willen wij werken in de richting van een grotere verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het klimaat in de klas en school in het algemeen en voor het zelfstandig oplossen van conflicten in het bijzonder.