Lees-, taal- en rekenonderwijs

Vanzelfsprekend is er op de Barbaraschool veel onderwijstijd voor de vakken lezen, taal en rekenen ingeroosterd. De kleuters werken op speelse wijze aan reken- en taalvaardigheden. In de andere groepen werkt de leerkracht met actuele lesmethoden waardoor elke leerling onderwijs en instructie krijgt op het niveau wat de leerling nodig heeft.

Meertalige kinderen krijgen extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. Het inoefenen van de lesstof gaat deels digitaal met software op chromebooks, maar voornamelijk met papieren (werk)boeken en schriften. Daarnaast hebben wij een mooie schoolbibliotheek met actueel leesmateriaal. 

Methoden in het taal en leesonderwijs:
Groep 1/2: CPS Fonemisch bewustzijn, Kleuterplein
Groep 3: Lijn 3
Groep 4 t/m 8: Taal actief 4, Nieuwsbegrip XL, Estafette

Methoden in het rekenonderwijs:
Groep 1/2: CPS Rekenbewustzijn, Kleuterplein
Groep 3 t/m 8: Wereld in getallen 4, Hersenkrakers