De ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep van ouders, waarin actieve ouders elkaar ontmoeten en die onmisbaar is voor het organiseren van vele hand- en spandiensten binnen de school. Tevens vormen zij een brug tussen ouders en de school en zijn zij een klankbord voor de medezeggenschapsraad (MR).

De OR houdt zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 bedraagt;
Groep 1 t/m 6 € 60,- per kind
Groep 7 en 8  € 90,- per kind

Heb je vragen of wil je helpen? Zoek ons even op! 

Van links naar rechts: 
Nyk, Roos, Yvonne, Floortje, René,Dani, Marike, Esther en Lutfiye.
Niet op de foto: Kristine, Habiba, Louise en Fabienne.