Missie en visie

De Barbaraschool ziet het als haar missie een stimulerende en creatieve school te zijn, waar verantwoordelijkheid, samenwerking en respect centrale begrippen en richtingwijzers vormen in het bieden van goed onderwijs aan kinderen in de buurt van het Oosterpark .

Om onze missie waar te maken hechten wij veel waarde aan een veilige omgeving voor onze leerlingen. Het team werkt in onderling overleg samen aan een goed pedagogisch klimaat en heeft hoge verwachtingen van de kinderen. Samen met de ouders werken we aan de optimale leeromgeving van het kind. De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, team en ouders.

Het onderwijsaanbod richt zich op kennis en de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich staande te houden in de hedendaagse samenleving. Deze 21e -eeuwse vaardigheden krijgen extra aandacht in de komende vier jaar.

Kinderen verschillen! Het is belangrijk dat er binnen het onderwijsaanbod van de basisvakken gedifferentieerd wordt en zo tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoefte van iedere leerling. De aandacht  voor bewegen, muziek, beeldende vorming,  natuur en techniek  en identiteit dienen ook om de verschillen tussen kinderen kleiner, leuker en bespreekbaar te maken.