Missie en visie

Dé buurtschool in Amsterdam-Oost. Dat is wat wij zijn.

Dit is een school waar wij natuurlijk echt goed onderwijs bieden aan de leerlingen in onze buurt. Daarmee doelen wij op het aanleren van kennis en vaardigheden én het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De Barbaraschool is de samenleving in het klein. Vanuit deze mini samenleving leren wij de kinderen deel te nemen in de grote samenleving.

Echt goed onderwijs vraagt vandaag wat anders dan morgen. Daarom omarmen wij nieuwe ontwikkelingen, ook als die spannend zijn.

Echt goed onderwijs vraagt een veilige leeromgeving; geborgenheid, plezier, ontspanning. Humor en een positieve houding zijn daarin belangrijk. Tevens vraagt het rust, structuur en vertrouwen. Daarom werken wij met een deskundig team met passie, zelfvertrouwen en lef.

Wij hebben vertrouwen in de leerlingen en hun talenten en zetten onze talenten hiervoor in.

Echt goed onderwijs geven doen we samen met leerlingen, ouders en partners uit de buurt. We koesteren goede relaties, investeren in openheid en loyaliteit.

Wij zijn ambitieus en willen het best mogelijke voor de leerlingen. Wij genieten wanneer zij weer een stap, groot of klein, hebben gemaakt. Want lukken; dat is een stukje van geluk. Voor de leerling, voor ons, voor ouders, eigenlijk voor iedereen!

Team Barbaraschool

De school is gestart met het schrijven van een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023. Hieronder staan kort een aantal thema's beschreven

I KWALITEIT
1.Wij hebben een deskundig en hecht team met lef, zelfvertrouwen en passie.
         - wij blijven ons ontwikkelen door scholing en interesse
         - wij werken met vakleerkrachten muziek, bewegingsonderwijs en beeldende vorming
2. Onze opbrengstdoelen zijn ambitieus.
         - elke leerling krijgt betekenisvol onderwijs, passend bij zijn/haar mogelijkheden en talenten
         - wij kunnen deze doelen verantwoorden naar leerlingen, ouders en bestuur
         - wij zijn een modelschool voor de uitvoering van het EDI-model*; daardoor is ons didactisch handelen hoog van kwaliteit
3. Wij borgen de veilige leeromgeving 
        - met rust, structuur en vertrouwen 
        - én met plezier, ontspanning, humor vanuit onze positieve basishouding
4. Wij kiezen bewust voor combinatiegroepen
        - waardoor instructie gecombineerd is
        - leerlingen zowel zelfstandig als samen leren werken

II AMBITIE
5. Wij ontwikkelen ons naar een integraal kindcentrum 0-12 met gedeelde visie op de ontwikkeling van het kind
6. Wij zijn een samenleving in het klein
       - Leerlingen leren uitdrukking te geven aan hun gevoelens, creativiteit en opvattingen
       - Wij hebben aandacht voor en bieden ruimte aan de culturele en levensbeschouwelijke identiteit
       - Wij stimuleren een gezonde leefstijl met ruim aandacht voor sport, bewegen en voeding

III BUURTSCHOOL
  7. De school is tijdens en na schooltijd een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.
  8. Wij werken samen met onze partners in de wijk
  9. Wij participeren bij activiteiten in de buurt
10. De school is zichtbaar in de buurt