Overige onderwijsactiviteiten

Barbara Bewegen
Het is voor kinderen belangrijk om veel en goed te bewegen. Onze leerlingen groeien op in een stedelijke omgeving. Bewegen draagt bij aan leren samenwerken, betere concentratie in de klas en minder pestgedrag. De groepen 1 t/m 8 krijgen les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Naast deze gymlessen is er ook aandacht voor het buitenspelen. De speelplaats is zo ingericht dat het voor ieder kind een veilige plek is om samen te spelen en te bewegen! De groepen 1/2 spelen aan de achterzijde van het gebouw. Het  project Barbara Bewegen wordt ondersteund door Jump In.

Barbara Gezond
Het is belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Daarom eten we op school fruit en groente om 10 uur en drinken we water of melk. Dit project wordt ondersteund door Jump In.

Barbara Muziek
Samen zingen en muziek maken verbindt  en maakt vrolijk. De Barbaraschool werkt samen met de Muziekschool Amsterdam. Om de week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 les van een vakdocent muziek. De andere week geeft de groepsleerkracht muziekles. Op projectbasis krijgen de kinderen zangles. Het schoolkoor treedt  samen met de kinderen van de muziekschool op. Daarnaast krijgen de leerlingen projectlessen van het Muziekatelier.

Barbara Beeldende Vorming (bevo)
De Barbaraschool werkt samen met een vakdocent beeldende vorming  Op projectbasis krijgen de leerlingen beeldende vorming . Naast deze projectlessen krijgen de kinderen ook bevo les van de eigen leerkracht in de klas.

Barbara Identiteit
De Barbarschool is van origine een katholieke school. De prachtige aula herinnert ons nog aan dit verleden. Op de Barbaraschool vieren we de christelijke feestdagen en vertellen het verhaal wat daar bij hoort. Er is ruimte voor geloven en niet geloven. De kinderen maken gedurende de schooltijd kennis met alle wereldgodsdiensten. Dit schooljaar is het team gestart met het verder vormgeven van dit thema. 

Wereldoriëntatie
Naast bovengenoemde vakken en de vakken taal- en rekenen is er in de groepen 5 t/m 8 ook les in de geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en Engels.