Niet alleen taal en rekenen maar ook..

Een gezonde school
Onze leerlingen groeien op in een stedelijke omgeving. Bewegen is niet alleen belangrijk voor de lichamelijke gezondheid maar het draagt ook bij aan leren samenwerken, de concentratie en minder pestgedrag. Daarom krijgen de groepen 1 t/m 8 twee keer per week les van een vakdocent bewegingsonderwijs. Voor de peuters hebben wij een speelzaal in de school, en de groepen 3 t/m 8 gymmen in de grote gymzaal van het Kiemm Montessori, aan de Tweede Oosterparkstraat 33.

De speelplaats is zo ingericht dat het voor ieder kind een veilige plek is om samen te spelen en te bewegen! De groepen 1/2 spelen in de binnentuin aan de achterzijde van het gebouw. 

Naast sport en bewegen draagt ook gezonde voeding bij aan een gezonde leefstijl. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Daarom eten we op school fruit en groente om 10 uur en drinken we water of melk en hebben wij een gezond trakatatiebeleid bij verjaardagen. Wij werken op school met het Jump In programma van de gemeente Amsterdam. 

Muziek
Samen zingen en muziek maken verbindt, maakt vrolijk en stimuleert de hersenwerking. De Barbaraschool werkt samen met de Muziekschool Amsterdam. Om de week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 les van een vakdocent muziek. De andere week geeft de groepsleerkracht muziekles. Op projectbasis krijgen de kinderen zangles. Het schoolkoor treedt  samen met de kinderen van de muziekschool op. Daarnaast krijgen de leerlingen projectlessen van het Muziekatelier.

Beeldende Vorming
De Barbaraschool werkt samen met een vakdocent beeldende vorming (bevo)  Op projectbasis krijgen de leerlingen beeldende vorming in blokken van 8 lessen per schooljaar . Naast deze projectlessen krijgen de kinderen ook bevo les van de eigen leerkracht in de klas.

Identiteit
De Barbaraschool is van origine een katholieke school. De prachtige aula herinnert ons nog aan dit verleden. Op de Barbaraschool vieren we in ieder geval de Christelijke feestdagen en vertellen het verhaal dat daarbij hoort. Er is ruimte voor geloven en niet geloven. De kinderen maken gedurende de schooltijd kennis met alle wereldgodsdiensten. Dit schooljaar is het team gestart met het verder vormgeven van de lessen levensbeschouwing.

Wereldoriëntatie
Naast bovengenoemde vakken en de vakken lezen-, taal- en rekenen is er in de groepen 5 t/m 8 ook les in geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en Engels. Dit schooljaar oriënteren we ons op een nieuwe methode wereldoriëntatie, genaamd Leskracht.