Projecten

 

Barbara Bewegen

Het is voor de kinderen van de Barbaraschool belangrijk om veel en goed te bewegen. Zij groeien op in een stedelijke omgeving. Bewegen draagt bij aan leren samenwerken, betere concentratie in de klas en minder pestgedrag. De lessen gymnastiek worden gegeven in groep 1 tot en met 8 door een vakleerkracht. 

Naast deze gymlessen is er ook aandacht voor het buitenspelen. De speelplaats is zo ingericht dat het voor ieder kind een veilige plek is om samen te spelen en te bewegen! De groepen 1 en 2 spelen aan de achterzijde van het gebouw. Het  project Barbara Bewegen wordt ondersteund door Jump In.

 

Barbara Muziek

Samen zingen en muziek maken verbindt  en maakt vrolijk. De Barbaraschool werkt samen met de Muziekschool Amsterdam. Op projectbasis krijgen de kinderen zangles. Het schoolkoor treedt  samen met de kinderen van de muziekschool op.Daarnaast krijgen de leerlingen projectlessen van het Muziekatelier.

 

Barbara Beeldende Vorming (bevo)

De Barbaraschool beschikt over een ruime zolder waar op projectbasis de leerlingen extra beeldende vorming krijgen, gericht op kennis maken met kunst en het theater. Naast deze projectlessen krijgen de kinderen ook bevo les van de eigen leerkracht in de klas.

 

Barbara Engels

De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen Engelse les.  

 

Barbara Identiteit

De Barbarschool is van origine een katholieke school. De prachtige aula herinnert ons nog aan dit verleden. Op de Barbaraschool vieren we de christelijke feestdagen en vertellen het verhaal wat daar bij hoort. Er is ruimte voor geloven en niet geloven. De kinderen maken gedurende de schooltijd kennis met alle wereldgodsdiensten. Deze lessen, gericht op kennis van deze religies, worden gegeven door een identiteitsbegeleider. In 2015 was er aandacht voor het Hindoeïsme. In 2016 zal dat het Jodendom zijn.

 

Barbara Ouders

In het schooljaar 2014-2015  heeft een ouderinitiatief ertoe bijgedragen dat er weer meer kinderen op de Barbaraschool worden aangemeld. Zij vervullen nog steeds een belangrijke rol. De grote ouderbetrokkenheid laat zich ook terug zien in een actieve Medezeggenschapraad en Ouderraad. De ouders worden betrokken bij het leerproces van hun kind. Voor een buurtschool is deze ouderbetrokkenheid belangrijk omdat de school ook voor ouders  een ontmoetingsplek is.

 

Barbara Gezond

In het schooljaar 2013-2014 werd een begin gemaakt met het project ;”Barbara Gezond”. Dit project wordt ondersteund door Jump In. Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Daarom eten we op school fruit en groente om 10 uur en drinken we water of melk.