Gebouw en faciliteiten

Het historische gebouw aan het Eikenplein is volledig in gebruik genomen door de kinderen. In het gebouw is naast de school ook de buitenschoolse opvang van Partou gehuisvest, BSO Eikenplein. De Barbaraschool heeft ruime lokalen en beschikt over een prachtige authentieke aula met een podium waar kinderen bijzondere momenten samen vieren. Kleuters spelen op het afgesloten binnenplein en de oudere kinderen op het Eikenplein. 

Samen met Partou is de school de weg ingeslagen om een Kindcentrum te ontwkkelen zodat alle kinderen van 0-12 jaar een plek in ons mooie gebouw kunnen krijgen. De samenwerking met de pedagogisch medewerkers van Partou is sterk en zij werken ook regelmatig onder schooltijd als ondersteuner in de groepen. 

Daarnaast werkt de school samen met voorschool Kastanjetuin van Dynamo aan de 2e Oosterparkstraat, een groot aantal peuters stroomt door naar onze school.

 

De Barbaraschool is ook een ontmoetingsplek voor de buurt, bijvoorbeeld met Koningsdag en Sint Maarten. De aula is twee avonden in de week verhuurd aan een koor en ook bij het jaarlijkse Huiskamerfestival is de school een vaste locatie. In samenwerking met Talententent van Dynamo zijn er naschoolse activiteiten in het schoolgebouw. 

Ook de lokalen zullen stuk voor stuk gerenoveerd worden. Voor de aula gaat de school op zoek naar extra middelen. Het is prettig dat de Stichting Vrienden van de Barbaraschool ons daarbij ondersteunt.