Leerlingzorg

In de wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen dienen te volgen. Bij elk vak staan kerndoelen aangegeven. Met behulp van methoden wordt de verplichte leerstof gedurende het schooljaar aangeboden. Wanneer het een kind niet lukt mee te gaan in de basisleerstof wordt er gewerkt met een speciaal programma. Kinderen die “meer” kunnen zullen met een aanvullend programma werken. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en de interne begeleider van de school. Hoe onze zorgroute eruit ziet is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2020-2021. 

Schooljaar 2021-2022 is er extra ondersteuning in de groepen, naast onze leraarondersteuners, door studenten van Studytree. Zij werken, net als onze leraarondersteuners, met leerlingen aan vooraf gestelde doelen. Op woensdagmiddag is er de studyclub van de Basisclub. Tussen 13.00 en 15.00 uur  kunnen leerlingen van groep 5 t/m 8 onder begeleiding aan hun eigen doelen werken.

Elke donderdagochtend kunnen de kinderen die meerbegaafd zijn werken met juf Tine in het flexlab. Via een vaste procedure worden leerlingen hiervoor uitgekozen en uitgenodigd. Er is een groep voor leerlingen uit groep 4 en 5 en 6 t/m 8. De opdrachten die deze leerlingen krijgen zijn onderdeel van de weektaak van deze leerlingen.

Daarbij werken de scholen van Stichting KBA Nw West, waaronder de Barbaraschool,samen met de Amsterdamse Day a Week School. Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden. De leerlingen die deelnemen aan Day A Week komen één dag per week bijeen met leerlingen van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Volgens een vast model worden de leerlingen door de school geselecteerd voor deze klas. Het 'huiswerk' dat de leerlingen meekrijgen is onderdeel van de weektaak op school.