Leerlingzorg

In de wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen dienen te volgen. Bij elk vak staan kerndoelen aangegeven. Met behulp van methoden wordt de verplichte leerstof gedurende het schooljaar aangeboden. Wanneer het een kind niet lukt mee te gaan in de basisleerstof wordt er gewerkt met een speciaal programma. Kinderen die “meer” kunnen zullen met een aanvullend programma werken. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en de interne begeleider van de school. Hoe onze zorgroute eruit ziet is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2020-2021. 

Extern is er samenwerking met de huiswerkklas en de Weekendschool. De leerkrachten hebben contact met de huiswerkklas om er voor te zorgen dat datgene wat op school wordt aangeboden, ook daar goed ondersteund kan worden. Het programma van de Weekendschool staat los van de Barbaraschool.

De scholen van Stichting KBA Nw West, waaronder de Barbaraschool, werken samen met de Amsterdamse Day a Week School. Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden.

De leerlingen die deelnemen aan Day A Week komen één dag per week bijeen met leerlingen van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Volgens een vast model worden de leerlingen door de school geselecteerd voor deze klas.