Kernwaarden

Samen
De kleurrijke kwaliteitsschool van Amsterdam-Oost. Dat is wat we willen zijn. Een school waar we echt goed onderwijs bieden aan de leerlingen in onze buurt. Daarmee doelen we op meer dan het overdragen van kennis. Sociaal-emotionele vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. We leren kinderen vanuit hun eigen autonomie integraal deel uit te maken van de samenleving. Samen en zelfstandig, leren van en met elkaar.

Vertrouwen
Echt goed onderwijs betekent niet automatisch dat leerlingen echt goed leren. Dat vraagt meer. Veiligheid, knusheid, plezier en geborgenheid. Humor, blijheid en ontspanning. Een goede sfeer en een positieve basishouding. Rust en structuur. En vooral: vertrouwen. Vertrouwen in leerlingen en hun mogelijkheden. Want iedereen heeft mogelijkheden. Alle talenten verdienen de ruimte op de Barbaraschool. 

Echt goed onderwijs vraagt vandaag wat anders dan morgen. Daarom omarmen we nieuwe ontwikkelingen, ook als dat spannend is. We zijn flexibel en zetten door.

Betrokken
Echt goed onderwijs geven kunnen we niet in ons eentje. Alleen samen – als team – mét de leerlingen, ouders en buurt, kunnen we onze visie voor de toekomst waarmaken. We koesteren onze relaties en investeren in openheid, wederkerigheid en loyaliteit. Samen zijn wij de Barbaraschool. Ieder van ons in zijn eigen rol. We zijn van de samenleving en voor de samenleving. Wij zijn de samenleving in het klein.

Plezier
Waar we het voor doen? Een glimlach, succesje of succes. Want lukken: dat is een stukje van geluk. Voor de leerling, voor ons, voor anderen.