Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen naar de klas. Om 8.30 uur starten de lessen en is het belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn. De kinderen hebben op de lange dagen een half uur lunchpauze. Daarin eten ze en spelen ze buiten en/of in de klas. Op woensdag eten ze thuis of bij de BSO.

Vakanties en vrije dagen 
Er is geen les tijdens schoolvakanties, nationale feestdagen en lesvrije (mid)dagen of studiedagen.
Bij een lesvrije middag zijn de leerlingen om 12.30 uur uit. 

Lesvrije dagen en studiedagen schooljaar 2022-2023:

 • vrijdag 9 september: lesvrije dag
 • maandag 3 oktober: KBA studiedag
 • maandag 24 oktober: studiedag
 • maandag 5 december: lesvrije middag
 • vrijdag 24 december: lesvrije dag
   
 • woensdag 1 februari: studiedag
 • vrijdag 18 feb: lesvrije middag 
 • maandag 6 maart: studiedag 
 • donderdag 7 april: lesvrije dag
 • woensdag 21 juni: studiedag
 • vrijdag 21juli: lesvrije middag
Vakanties en nationale feestdagen  
Herstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag maandag 10 april 2023
Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 - 19 mei 2022
Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023