Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur.
Woensdag 8.30 - 12.00 uur

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen naar de klas. Om 8.30 uur starten de lessen en is het belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn. Om 12.00 uur eindigt de ochtend. Kinderen kunnen dan naar huis of gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Om 13.00 uur start de les weer. 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Er is geen les tijdends schoolvakanties, nationale feestdagen en studiedagen.

- studiedag: vrijdag 4 oktober 2019

Herfstvakantie: 21 - 25 oktober 2019 
- studiedag maandag 28 oktober 2019

- studiedag vrijdag 6 december 2019

- lesvrije dag vrijdag 20 december 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 - 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 17 - 21 februari 2020
- studiedag vrijdag 14 februari en maandag 24 februari 2020

Pasen: 10 - 13 april 2020
- studiedag donderdag 9 april 2020

Meivakantie: 27 april - 8 mei 2020

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020

- Studiedag 17 juni 2020

- halve lesdag, 12.00 uur uit vrijdag 3 juli 2020
Zomervakantie: 6 juli - 14 augustus 2020

Maandag 17 augustus 1e lesdag schooljaar 2020-2021