Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

De school werkt met een continurooster
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen naar de klas. Om 8.30 uur starten de lessen en is het belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn. 

Vakanties en vrije dagen 
Er is geen les tijdens schoolvakanties, nationale feestdagen en studiedagen.

 
Overzicht studiedagen en vakantie
schooljaar 2020-2021
 
13 september 2020studiedag                          
14 september 2020studiedag
2 oktober 2020studiedag
18 december 2020studiedag
11 februari 2021studiedag
1 maart 2021studiedag
16 juni 2021studiedag
9 juli 2021 vanaf 12:00 uurstudiemiddag
Vakanties en andere vrije dagen 
Herstvakantie10 - 18 oktober 2020
Kerstvakantie18 december 2020- 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie22 - 26 februari 2021
Goede vrijdag2 april 2021
Tweede Paasdag5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie3-17 mei 2021
Tweede Pinksterdag24 mei 2021
Zomervakantie12 juli - 22 augustus 2021

 

Overzicht studiedagen en vakantie
schooljaar 2021-2022
 
5 oktober 2021studiedag                          
24 december 2021lesvrije dag
28 februari 2022studiedag
15 juni 2022studiedag
15 juli 2022 vanaf 12:00 uurlesvrije middag
Vakanties en andere vrije dagen 
Herstvakantie18 - 22 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 2021 - 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie21 - 25 februari 2022
Goede Vrijdag15 april 2022
Tweede Paasdag18 april 2022
Meivakantie 25 april - 6 mei 2022
Hemelvaart26 - 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag6 juni 2022
Zomervakantie18 juli - 28 augustus 2022