Ouders op de Barbaraschool

De Barbaraschool is een echte buurtschool. De school is voor de buurt en de buurt helpt bij de school. De Barbaraschool organiseert activiteiten op het Eikenplein en in het Oosterpark. Ouders die dat leuk vinden kunnen een bijdrage leveren bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, het Suikerfeest en andere activiteiten. 

Er is een actieve ouderraad (OR)  waarin ouders meedenken over de verschillende activiteiten en een Medenzeggenschapsraad (MR) waarin ouders meedenken over het beleid en de koers van de school.