Voor- en naschoolse opvang

Wanneer u van deze opvang gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met Partou: Tel. 06-13710874

Aan het gebruik van deze opvang zijn wel kosten verbonden.

De naschoolse opvang is in het gebouw van de Barbaraschool gevestigd. De kinderen uit groep 1/2 worden vanuit het klaslokaal opgehaald door de pedagogisch medewerker van Partou.