Welkom

De Barbaraschool is een kleine buurtschool in een prachtig gebouw, gelegen aan het Eikenplein dicht bij het Oosterpark.

De meeste kinderen wonen in de Oosterparkbuurt en hebben verschillende culturele- en religieuze achtergronden. Deze verschillen vormen mede de basis om respectvol met elkaar om te leren gaan. De kinderen worden positief tegemoet getreden en leren elkaar complimenten  geven.

Wilt u meer informatie over de Barbaraschool of wilt u uw kind aanmelden dan kunt u een afspraak maken met Cilia van Oostveen, directeur, tel. 020- 6650790.

Voorgenomen besluit ingetrokken!

Op 13 april 2017, heeft Stichting KBA Nw West besloten het voorgenomen besluit tot sluiting van de Barbaraschool in te trekken. 

De afgelopen weken is er intensief contact geweest tussen het bestuur van Stichting KBA Nw West, de Medezeggenschapsraad en de Stichting Vrienden van de Barbaraschool over het voorgenomen besluit. 

 We hebben met elkaar hard gezocht naar alternatieven om de school open te houden en daarbij hebben we gemerkt dat het voorgenomen besluit dit proces belemmert Het bestuur van Stichting KBA Nw West heeft daarom besloten om dit besluit in te trekken om ruimte te creëren voor een optimaal proces. 

We blijven gezamenlijk de schouders eronder zetten om te zoeken naareen duurzame oplossing voor het behoud van de Barbaraschool. We gaan er daarbij vanuit dat we met elkaar in staat zijn een goede manier te vinden om het onderhoud aan de Barbaraschool te (laten) uitvoeren en de financiering hiervoor rond te krijgen.

Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de inzet en betrokkenheid van iedereen is! De komende tijd willen we deze positieve energie blijven inzetten en samen verder bouwen aan de toekomst van onze prachtige Barbaraschool.

 We houden jullie uiteraard op de hoogte van het proces en de vorderingen. 

 

Met vriendelijke groet,

 Frank Merten, directeur-bestuurder Stichting KBA Nw West

Esther Houbaer, voorzitter Medezeggenschapsraad

Cilia van Oostveen, directeur Barbaraschool

Terug naar het nieuwsoverzicht