Welkom

De Barbaraschool is een kleine buurtschool in een prachtig gebouw, gelegen aan het Eikenplein dicht bij het Oosterpark.

De meeste kinderen wonen in de Oosterparkbuurt en hebben verschillende culturele- en religieuze achtergronden. Deze verschillen vormen mede de basis om respectvol met elkaar om te leren gaan. De kinderen worden positief tegemoet getreden en leren elkaar complimenten  geven.

Wilt u meer informatie over de Barbaraschool of wilt u uw kind aanmelden dan kunt u een afspraak maken met Jeroen van Huizen, directeur: tel. 020- 6650790 of j.vanhuizen@barbaraschool.nl

Jump in certificaat uitgereikt

Met een groot feest, een circus en activiteiten voor de hele school is gevierd dat de Barbaraschool het "jump-in certificaat verkregen heeft. 

Het certificaat laat zien dat de Barbaraschool op onderscheidende wijze voldoet aan onderstaande kenmerken

- Gezondheid staat permanent op de agenda

- School en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen

- De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in praktijk

- voldoende gymles door een vakleerkracht

- De school stimuleert actief buitenspelen

- De school stimuleert sport - en beweegdeelname

- De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt voor passende begeleiding

- Signalering over- en ondergewicht

Terug naar het nieuwsoverzicht