Ziekteverzuim

Onderwijs is belangrijk voor uw kind en de leerkracht wil graag weten waarom uw kind niet op school is. Ook de leerplichtambtenaar vraagt van de school om precies te noteren wanneer en waarom uw kind niet op school aanwezig is.

Wanneer uw kind ziek is vragen wij u de school ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur hiervan op de hoogte te brengen, telefoon: 020-6650790. Wanneer uw kind niet op school is en wij geen bericht ontvangen hebben, neemt de school met u contact op.

Wij vragen u om afspraken bij de dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijd te maken. Wanneer het niet anders kan, dient u de leerkracht van uw kind hiervan van te voren op de hoogte te stellen.

Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven. Wanneer dit wel gebeurt zal de school dit aan de leerplichtambtenaar melden. Ook wordt bij herhaling te laat komen gemeld.

Wanneer een kind vijf dagdelen binnen vier weken verzuimd wordt dit ook bij het LAS, leerling administratiesysteem, gemeld.

In een aantal gevallen kan een kind voor verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen.