Tussenschoolse opvang (TSO)

Het is mogelijk om op school gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. De kinderen eten samen met de leerkracht in de groep en gaan daarna onder toezicht van overblijfouders buiten spelen. Deze ouders hebben met elkaar een training gevolgd om het buitenspelen zo goed mogelijk te laten verlopen en het speelplezier van de kinderen te vergroten. De administratie en coördinatie van de overblijf is in handen van een gekwalificeerd medewerker van Partou. 

De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. Aan het overblijven zijn kosten verbonden.

Kosten per jaar:      4 dagen  € 200,00 /  3 dagen  € 150,00  /  2 dagen  € 100,00 

Kosten per maand (10 maanden): 4 dagen  € 20,00  /  3 dagen    € 15,00  /  2 dagen    € 10,00  

Het jaarbedrag dient u voor 1 oktober 2018 over te maken, het maandbedrag dient aan het begin van de maand betaald te worden. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL06INGB0007704913 t.n.v. Ouderraad St. Barbaraschool, Amsterdam. Vermeld als betalingskenmerk; overblijf, 'naam van uw kind', 'groep' en het aantal dagen dat uw kind overblijft.