Ouderportaal Digiduif

De Barbaraschool maakt gebruik van een gesloten communicatieportaal met ouders, "digiduif". 

U ontvangt eenmalig een activatiecode waarmee u de digiduif kunt activeren. Via digiduif krijgt u (nieuws)brieven, kunt u uw kind ziek melden en moet u zich aanmelden voor de oudergesprekken. Ook publiceren wij de jaarkalender in digiduif.
WIj helpen ouders graag om ze wegwijs te maken in het systeem maar gaan er ook vanuit dat elke ouder deze voorziening gebruikt. Op deze manier hebben we een veilige communicatie en dragen we bij aan een duurzame samenleving door minder gebruik van papier.