Taal en rekenonderwijs

Op de Barbaraschool is veel aandacht voor rekenen en lezen. Dit begint al bij de kleuters, door op speelse wijze te werken aan de reken- en leesvaardigheden.  De Barbaraschool werkt met methodieken waardoor het mogelijk is elke leerling onderwijs en instructie krijgt op het niveau wat de leerling nodig heeft.

 

Methoden in het taalonderwijs:

Groep 1/2: CPS map, fonemisch bewustzijn, Ik en Ko, WAKlijst

Groep 3: Veilig leren lezen, Estafette

Groep 4 t/m 8: Taal actief, Nieuwsbegrip XL, Estafette

 

 Methoden die ingezet worden in het rekenonderwijs:

 De wereld in getallen.

 Voor leerlingen die meer nodig hebben wordt de methode Kien ingezet.

 Naast de vakken taal en rekenen staan ook de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, Engels, verkeer, studievaardigheden en schrijven op het rooster.