Taal en rekenonderwijs

Vanzelfsprekend is er op de Barbaraschool veel onderwijstijd voor de vakken rekenen en taal/lezen ingeroosterd. De kleuters werken op speelse wijze aan reken- en taalvaardigheden. In de andere groepen werkt de leerkracht met actuele lesmethoden waardoor elke leerling onderwijs en instructie krijgt op het niveau wat de leerling nodig heeft. Meertalige kinderen krijgen extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. Het inoefenen van de lesstof gaat deels digitaal met software op chromebooks maar voornamelijk met papieren werkboekjes/schriften.

Methoden in het taalonderwijs:
Groep 1/2: CPS map, fonemisch bewustzijn, Ik en Ko, WAKlijst
Groep 3: Veilig leren lezen, Estafette
Groep 4 t/m 8: Taal actief 4, Nieuwsbegrip XL, Estafette

Methoden in het rekenonderwijs:
Groep 1/2: CPS map, rekenbewustzijn, Ik en Ko
Groep 3 t/m 8: De wereld in getallen, Kien, Hersenkrakers
Groep 7 en 8: Foutloos Rekenen (MMI)